PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE


ISO 9001

Realizacje

Wykaz robót realizowanych przez firmę PPUH „EKEN” sp. z o.o.

I. Remont urządzeń energetycznych

1. JSW S.A. KWK „Zofiówka”
1. Wymiana lejów wlotowych, 3 szt wentylatorów typu WPK-3,9 na stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie V.
2. Przegląd 3 szt. wentylatorów WPK-3,9 wraz z wymianą wirników w stacji wentylatorów przy szybie V JSW S.A. KWK „Zofiówka”.
3. Przegląd 3szt wentylatorów WPR-200/1,8 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie IV JSW S.A. KWK „Zofiówka”.
4. Remont i wymiana tłumików hałasu, 3 szt wentylatorów WPK-3,9 w stacji wentylatorów przy szybie V JSW S.A. KWK „Zofiówka”.
5. Wykonanie przeglądu 3 szt. wentylatorów typu WPR-200/1,8 wraz z częściowym remontem dyfuzorów i zabudową układów hamujących, w stacji wentylatorów przy szybie 4.
6. Remont wentylatora W1, W2, W3 typu WPR-200/1,8 przy szybie IV oraz wymiana segmentów obudowy spiralnej wentylatora wraz z kieszeniami dolotowymi i lejami ssącymi w wentylatorach W2 i W3 JSW S.A. KWK „Zofiówka”.
7. Remont wentylatora W-2 typu WPR-200/1,8 przy szybie IV oraz przegląd wentylatorów głównych W1, W2, W3 typu WPK-3,9 przy szybie V.
8. Awaryjna naprawa wirnika wentylatora WPK-3,9 nr W3 w stacji wentylatorów przy szybie Vz KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
9. Remont wentylatora typuWPK-3,9 nr W1 wraz z wymianą klapy środkowej „F” w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Vz  KWK „Borynia –Zofiówka” Ruch Zofiówka.

2. JSW S.A. KWK „Pniówek”.
1.  Remont wentylatora WPK-3,9 nr.1 z wymianą wirnika w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie V.
2. Remont 2 szt. wentylatorów głównego przewietrzania WPK-3,3 nr 2 i 3, z wymianą korpusów obudowy wentylatorów na stacji wentylatorów przy szybie IV.
3. Remont wentylatorów WPK-3,9 nr 1 i nr 2 na stacji wentylatorów głównych przy szybie V.
4. Wykonanie pomiarów osiowania wentylatorów oraz pomiary drgań łożysk wentylatorów i silników WPK-3,9 nr1, nr 2, nr 3 na stacji wentylatorów przy szybie V wraz z opracowaniem sprawozdań z przeprowadzonych badań.
5. Remont wentylatorów typu WPK-3,3 nr 1 wraz z wymianą klap obrotowych trójdzielnych A i B przy szybie IV i WPK-3,9 przy szybie V z naprawą tłumików hałasu w dyfuzorach.
6. Remont wentylatorów głównych przy szybie III KWK „Pniówek”.

3. JSW S.A. KWK „JAS-MOS”.
1. Remont 2 szt. wentylatorów WPK-3,9 wraz z wykonaniem i wymianą 4szt klap odcinających w stacji wentylatorów głównego przewietrzania SzW-4/JAS.
2. Remont wentylatorów głównego przewietrzania typu WOK-D3 przy szybie Sz/W-P5Jas na KWK „JAS-MOS”.
3. Remont wentylatorów głównego przewietrzania typu WPK-3,9 przy szybie 4 KWK Jas-Mos.
4. Remont wentylatorów głównego przewietrzania typu WOK-D3 przy szybie Sz/W-6/Jas na KWK „JAS-MOS”.
5. Remont 2 szt. wentylatorów WOK-D3 wraz z remontem silników i wzbudnic na stacji wentylatorów przy szybie SzW-6 JAS.

II. Wykaz robót instalacyjnych.

1. Świadczenie usług serwisowych urządzeń eksploatowanych w ZPMW tj. rurociągi wykonane z polietylenu klasy PE80 i PE100, sieci centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej z naprawą przypływowych podgrzewaczy wody.
2. Wykonanie przyłącza wody dla obiektu firmy „AZIS Mining” na terenie KWK „Zofiówka”.
3. Remont instalacji c.o. w pomieszczeniach sztygarowni RII  KWK „Zofiówka”.
4. Wymiana urządzeń grzewczo-wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach łaźni 1A; 1B; 1C, oraz wymiana instalacji c.o. w łaźni 1C KWK „Zofiówka”.
5. Awaryjna naprawa przyłącza kanalizacji sanitarnej ø160  budynku I Etapu Łaźni KWK „Zofiówka”.
6. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Kruszarni,  Stacji Przygotowania Węgla  ZPMW KWK „Zofiówka”.
7. Awaryjne wykonanie spinki z zaworami na rurociągu C.O. do budynku łaźni nowej JSW S.A. KWK „Pniówek”.
8. Wykonanie rurociągu C.O. i cyrkulacji ciepłej wody do budynku „starej” łaźni górniczej dla JSW S.A. KWK „Pniówek”.
9. Remont instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach biurowych KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
10. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach działu TMz/MEz KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
11. Modernizacja wymiennikowni ciepła wraz z wymianą instalacji C.O. na wydziale W-6 JZR sp. z o.o. ul. Rybnicka 6.
12. Wykonanie rurociągu stalowego ø200 wody ppoż.  do szybu Iż KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
13. Remont instalacji CO w budynku stołówki KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
14. Modernizacja stacji wymienników wody kąpielowej w bud. II etap łaźni KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
15. Wykonanie remontu instalacji CO  i wodnej w wiatach garażowych hali sprężarek KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
16. Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania napraw oraz wymiany elementów, sieci centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, i rurociągów z tworzyw sztucznych dla ZPMW KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
17. Wymiana rurociągu wody pitnej PE80  DN 150 w rejonie ob. 6 ZPMW KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
18. Wykonanie remontu instalacji c.o. w pomieszczeniach BHP w budynku Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
19. Remont instalacji c.o. wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach biurowych w budynku zajezdni lokomotyw KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
20. Remont instalacji c.o. wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach biurowych w budynku zajezdni lokomotyw- strona północna KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
21. Wykonanie remontu instalacji c.o. w pomieszczeniach sztygarowni ruchu III i IV  KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
22. Wykonanie remontu sieci centralnego ogrzewania w obiektach ZPMW  ob. 5.1-Flotacja KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
23. Wymiana rurociągu wody pitnej PE80  DN 110-160 w rejonie  ob. 2.1. i tunelu 6.4 ZPMW KWK „Borynia-Zofiówka-” Ruch Zofiówka.
24. Wykonanie prac spawalniczych i montażowych w Zakładzie Przeróbczym JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka.
25. Wykonanie przełożenia rurociągów parametrów stałych w rejonie budynku CLP-B KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka .
26. Wykonanie naprawy dna zbiornika ciśnieniowego śrutu – „Wonam-Konstrukcje” sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju.