PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE


Wciągniki łańcuchowe przejezdne typu: WŁ-P

Wersja specjalna – wykonanie przeciwwybuchowe
– stałe dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego,
– stosunek masy do udźwigu porównywalny do wskaźników producentów światowych,
– łańcuch nośny wykonany ze specjalnej stali stopowej obrabianej cieplnie o najwyższych parametrach wytrzymałości DIN 5684 – klasa 8,
– hak ładunkowy zabezpieczony sprężyną,
– uniwersalne poprzez proste dostosowanie do różnych szerokości toru jezdnego,
– łatwe w obsłudze i montażu na torze jezdnym otwartym i zamkniętym (bez demontażu odbojnic),
– zmniejszona do minimum odległość A; od toru jezdnego do gardzieli haka ładunkowego,
– niezawodność działania,
– zdublowana zapadka hamulca,
– elementy nośne wykonane ze stali wyższej jakości obrobionej cieplnie.

1

Dane techniczne
Typ wyciągnika WŁ-05P WŁ-10P WŁ-15P WŁ-25P WŁ-32P WŁ-50P WŁ-80P WŁ-100P
Udźwig [t] 0,5 1 1,5 2,5 3,2 5 8 10
Wysokość podnoszenia Hp. [m] 3m dla wykonania standard; max. 30
Liczba cięgien 1 1 2 2 2 2 3 4
Siła podnoszenia [daN] 28 31 21 32 42 46 48 48
Masa dla Hp=3 [kg] 22 37 40,5 68 69 112 183 194
R toru minimum [m] 1 1,3 1,3 1,5 1,6 2 2 2
Zakres toru jezdn. [mm] 50-90 60-106 66-106 98-143 110-170 106-170 143-200 143-200
Zakres szerokości toru jezdnego dla wykonania standard „b”dla innego zakresu toru jezdnego podać szerokość toru „b”
A [mm] 315 335 370 465 470 500 600 640
B [mm] 246 285 285 360 365 450 545 545
C [mm] 135 164 164 212 217 274 320 320
D [mm] 28 28 28 32 32 39 44 44
E [mm] 98 118 118 126 130 160 170 170
F [mm] 45 42 42 42 34 40 46 46
G [mm] 156 162 162 176 180 197 197 197
H [mm] 158 204 204 255 282 326 365 365
I [mm] 70 80 80 96 106 120 160 160