PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE


Wciągniki łańcuchowe z napędem ręcznym typu: WŁ-S

– stałe dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego
– stosunek masy do udźwigu porównywalny do wskaźników producentów światowych,
– wszechstronne zastosowanie
– niezawodność działania – zdublowana zapadka hamulca
– łańcuch nośny wykonany ze specjalnej stali stopowej obrabianej cieplnie o najwyższych parametrach wytrzymałości wg D1N 5684 – klasa 8 – mogą pracować jako wciągniki stacjonarne lub podwieszane do wózków szynowych typu WS
– haki zabezpieczone sprężyną
– elementy nośne wykonane ze stali wyższej jakości obrobionej cieplnie

4

Dane techniczne
Typ wciągnika WŁ 05S WŁ 10S WŁ 15S WŁ 25S WŁ 32S WŁ 50S WŁ 80S WŁ 100S
Udźwig t 0,5 1 1,5 2,5 3,2 5 8 10
Wys. podn. Hp m 3 m dla wykonania standard; max. 30
Liczba cięgien 1 1 2 2 2 2 3 4
Siła podnoszenia daN 28 31 21 32 42 46 48 48
Masa dla Hp=3 kg 11 18 19,5 28 32 51 73 85
A [mm] 380 395 440 560 560 640 760 720
B [mm] 155 184 184 208 208 282 380 395
C [mm] 156 162 162 176 180 197 189 189
D [mm] 28 28 28 32 32 39 50 50
E [mm] 167 196 196 222 222 293 295 295
F [mm] 25 25 29 39 39 48 58 58