PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE


Wciągniki łańcuchowe z napędem recznym dźwigniowym typu: WŁG

– stałe dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego
– dopuszczone przez Wyższy Urząd Górniczy do pracy w podziemnych zakładach górniczych
– stosunek masy do udźwigu porównywalny do wskaźników producentów światowych
– mocna, zwarta budowa, osłony wykonane z blach stalowych
– łańcuch nośny rolkowy – Galla – haki zabezpieczone sprężyną
– elementy nośne wykonane ze stali wyższej jakości obrobionej cieplnie
– niezawodność działania – zdublowana zapadka hamulca

2

Dane techniczne
Typ wyciągnika WŁG 075 WŁG 10 WŁG 15 WŁG 32 WŁG 50 WŁG 60
Udźwig t 0,75 1 1,5 3,2 5 6
Wys. podn. Hp m 1,5 m standard; max. 30
Liczba cięgien 1 1 1 1 2 2
Siła podnoszenia daN 19 25 32 44 44 46
Masa dla Hp=1,5 9 nie wyst. 16 23 nie wyst. 36
A [mm] 335 335 380 495 530 560
B [mm] 140 140 180 200 195 200
C [mm] 170 170 170 195 190 195
D [mm] 28 28 28 32 39 39
E [mm] 25 25 29 39 48 48
F [mm] 320 320 400 400 400 400