PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE


Wózki szynowe typu: WS

Wersja specjalna – wykonanie przeciwwybuchowe
– stałe dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego,
– stosunek masy do udźwigu porównywalny do wskaźników producentów światowych,
– uniwersalne; poprzez proste dostosowanie do różnych szerokości toru jezdnego,
– przystosowane głównie do wciągników typu WŁ,
– łatwe w obsłudze i montażu na torze jezdnym otwartym i zamkniętym (bez demontażu odbojnic)

01

Dane techniczne
Typ wyciągnika WS-05 WS-10 WS-15 WS-25 WS-32
Udźwig [t] 0,5 1 1,5 2,5 3,2
Zakres toru jezdn. [mm] 50-90 66-106 66-106 98-143 110-173
R toru minimum [m] 0,9 1,3 1,3 1,5 1,6
Masa dla Hm=3 [kg] 5 15 15 27 32
Zakres szerokości toru jezdnego dla wykonania standard „b”
dla innego zakresu toru jezdnego podać szerokość toru „b”
A [mm] 200 245 245 296 308
B [mm] 80 108 108 135 135
C [mm] 77 95 95 130 135
D [mm] 28 30 30 36 36
E [mm] 152 194 198 262 299
F [mm] 118 120 126 154
G [mm] 70 80 80 96 106