PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE


Wózki przejezdne jednoszynowe do kolejek podwieszanych typu: WSK

Wózek szynowy TYP WS – wersja specjalna – wykonanie przeciwwybuchowe

01

Dane techniczne
Typ wózka WS 05 WS 10 WS 15 WS 25 WS 32
Udźwig t 0,5 1 1,5 2,5 3,2
Zakres toru jezdnego mm 50-90 66-106 66-106 98-143 110-170
R toru minimum m 0,9 1,3 1,3 1,5 1,6
Masa dla Hm=3 m 5 15 15 27 32
*) Zakres szerokości toru jezdnego dla wykonania standard „b”
dla innego zakresu toru jezdnego podać szerokość toru „b”
A 200 245 245 296 308
B 80 108 108 135 135
C 77 95 95 130 135
D 28 30 30 36 36
E 152 194 198 262 299
F 118 120 126 154
G 70 80 80 96 106