PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE


ISO 9001

O Firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „EKEN” jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w styczniu 1999 roku. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Rybnickiej 4A.

Działalnością spółki kieruje dwuosobowy Zarząd: Prezes Zbigniew Jaszek oraz V-ce Prezes Dariusz Łuc.

Firma „EKEN” działa w branży energetycznej i świadczy usługi w zakresie montażu i naprawy urządzeń i instalacji energetycznych oraz montażu  i naprawy urządzeń dźwignicowych. Oferta nasza skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i do  przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz klientów instytucjonalnych. Obszar działania spółki obejmuje województwo śląskie i województwa ościenne.

Misją firmy „EKEN” jest budowa nowoczesnego- rynkowego przedsiębiorstwa. Na przestrzeni kilkunastoletniej działalności spółka konsekwentnie realizuje swój cel strategiczny, którym jest rozwój i utrzymanie pozycji kompetentnego partnera na rynku usług.

Firma zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę inżynieryjno – techniczną z odpowiednimi uprawnieniami oraz przeszkolonych i doświadczonych pracowników brygad remontowych. Posiadamy uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania napraw kotłów parowych i wodnych oraz zbiorników ciśnieniowych, a także uprawnienia do napraw żurawi, suwnic i cięgników.

W trosce o jak najwyższy poziom świadczonych usług firma wdrożyła w 2004 roku System Zarządzania Jakością i nadal utrzymuje zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015.

PPUH „EKEN”  sp. z o.o. za osiągnięcia w działalności gospodarczej, ochronie środowiska, tworzeniu nowych miejsc pracy i wprowadzanie nowych technologii otrzymała prestiżową nagrodę na Śląsku, jaką jest nagroda  ”Czarny Diament”.

diamentlogo_tuvworld