PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE


ISO 9001

Usługi

instalacje_uslugi

 1. WYKONAWSTWO I SERWIS INSTALACJI WOD-KAN., C.O., GAZ, W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ Z RUR STALOWYCH JAK I METALI KOLOROWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH

a ponadto oferujemy usługi w zakresie:

 • naprawa zbiorników wysokociśnieniowych
 • remonty nagrzewnic, wymienników ciepła
 • budowa rurociągów przesyłowych sieci grzewczych i wody

Firma posiada duże doświadczenie w budowie i remoncie sieci i instalacji wodociągowych. Lata doświadczeń na rynku pozwoliły nam poznać specyfikę i wymogi prowadzenia inwestycji w oparciu o certyfikat ISO 9001 TUV Nord oraz UDT.

 1. WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWARKI „CAT”

Wykonujemy wykopy: pod fundamenty, sieci wod.-kan., gazowe i elektryczne, oczyszczalnie, obsypki ław fundamentowych, korytowanie dróg, załadunek, niwelacja terenu. Posiadamy łyżki: koparkową 30, 60, cm i ładowarkową wielofunkcyjną z widłami o pojemności 1,03m3 .

 1. NAPRAWA URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH

Firma prowadzi  naprawy i serwis wciągników łańcuchowych o udźwigu 0 – 6 ton, o lokalizacji stałej i zmiennej z napędem łańcuchowym lub dźwignicowym oraz wózków jezdnych i linociągów. Przeszkolony personel wraz ze stanowiskami, na których odbywa się remont i próby obciążeniowe urządzeń dźwignicowych gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych prac, natomiast prawo do modyfikacji standardowych urządzeń i posiadane autoryzacje producentów urządzeń dźwignicowych działających na rynku górniczym, gwarantuje, że właściwe urządzenie trafi do właściwego klienta, we właściwym czasie.

 1. STAŁA OBSŁUGA I UTRZYMANIE RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH DLA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

Plumber at workPrace związane z utrzymaniem ruchu, konserwacją, przeglądami i remontami urządzeń obiektów podstawowych i instalacji technologicznych takich jak:

 • stacje wentylatorów głównego przewietrzania kopalń,
 • stacje sprężarek niskiego i wysokiego ciśnienia,
 • sieci wodne, zbiorniki wody i stacje uzdatniania wody,
 • sieci grzewcze parametrów stałych i zmiennych, zewnętrzne i wewnętrzne,
 • sieci kanalizacyjne,
 • oczyszczalnie ścieków.

 

 

 

 1. SERWIS I NAPRAWA SPRZĘTU SPAWALNICZEGO

Oferujemy serwis i naprawę sprzętu spawalniczego do spawania gazowego i elektrycznego tj. aparatów spawalniczych wraz z reduktorami oraz kleszczy elektrycznych.

 1. DORADZTWO I KONSULTACJE W ZAKRESIE BADAŃ ODBIORCZYCH  I REJESTRACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

Oferujemy usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych poremontowych, doraźnych i eksploatacyjnych urządzeń ciśnieniowych na instalacji cieplnej.

 1. PRZEGLĄD I SERWIS KLIMATYZACJI

Oferujemy usługi w zakresie przeglądu serwisowego klimatyzatorów Split/Multi Inwerter.