PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE


Wózki szynowe typu: WS-P

Wersja specjalna – wykonanie przeciwwybuchowe
– stałe dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego,
– stosunek masy do udźwigu porównywalny do wskaźników producentów światowych,
– uniwersalne; poprzez proste dostosowanie do różnych szerokości toru jezdnego,
– przystosowane głównie do wciągników typu WŁP,
– łatwe w obsłudze i montażu na torze jezdnym otwartym i zamkniętym (bez demontażu odbojnic)

02

Dane techniczne
Typ wyciągnika WS-05P WS-10P WS-15P WS-25P WS-32P WS-50P WS-80P WS-100P
Udźwig [t] 0,5 1 1,5 2,5 3,2 5 8 10
Masa dla Hp=3 [kg] 13 22 22 32 40 62 113 113
R toru minimum [m] 1 1,3 1,3 1,5 1,6 2 2 2
Zakres toru jezdn. [mm] 50-90 60-106 66-106 98-143 106-170 106-170 143-200 143-200
Zakres szerokości toru jezdnego dla wykonania standard „b”
dla innego zakresu toru jezdnego podać szerokość toru „b”
A 246 285 285 360 365 450 545 545
B 45 42 42 42 34 40 46 46
C 135 164 164 212 217 274 320 320
D 158 204 204 255 282 326 365 365
E 98 118 118 126 130 160 170 170
F 70 80 80 96 106 120 160 160
G 22 25 25 25 30 40 48 48